Regeneracja współprądowa czy przeciwprądowa – która lepsza?

Z racji, że złoża żywiczne „magazynują” twardość (związki magnezu i wapnia), co określony przepływ wody muszą być one dokładnie oczyszczane z nagromadzonych substancji. Aby tak się stało, zmiękczacz musi przepuścić przez złoże solankę oraz czystą wodę. Dzięki temu wszystkie związki magnezu i wapnia zostaną uwolnione i odrzucone do kanalizacji, a złoże żywiczne nasyci się jonami sodowymi, dzięki czemu znów będzie mogło filtrować. Czynność tę nazywa się regeneracją. Istnieją dwa typy regeneracji: współprądowa (inaczej down-flow) i przeciwprądowa (up-flow).

Regeneracja współprądowa oraz przeciwprądowa

Podczas regeneracji współprądowej wodę i solankę podaje się w taki sam sposób, w jaki woda płynie podczas procesu jej zmiękczania. Wygląda to następująco: woda i solanka podawane są od góry, gdzie lądują na złożu żywicznym. Następnie przedostają się przez to złoże do dolnej części, po czym odpływają rurą dystrybucyjną biegnącą wzdłuż słupa złoża w butli ciśnieniowej zmiękczacza. Przeciwprądowa regeneracja polega natomiast na podawaniu wody i solanki rurą dystrybucyjną od dołu przez złoże do góry. Wygląda to jak pływanie w przeciwprądzie – stąd taka nazwa. Który więc rodzaj regeneracji będzie najlepszy?

Mniejsze modele zmiękczaczy do wody

Dla mniejszych, domowych modeli zmiękczaczy nie ma to zbyt dużego znaczenia, bowiem jakość zmiękczonej wody będzie w każdym przypadku praktycznie niezmieniona. Regeneracja przeciwprądowa jest jednak o tyle korzystniejsza, że może wydłużać żywotność złoża oraz pozwala na zaoszczędzenie wody potrzebnej do płukania, gdyż najczęściej w parze z nią nie występują dodatkowe cykle regeneracji (opłukiwanie złoża żywicznego czystą wodą pod wysokim ciśnieniem zarówno na początku, jak i na końcu regeneracji), co ma w miejsce przypadku regeneracji współprądowej.

Dodatkowe cykle regeneracji

Brak dodatkowych cykli regeneracji może być kłopotliwy, jeśli woda jest bardzo zanieczyszczona mechaniczne albo lekko zażelaziona. Jeśli nie mamy wstępnego płukania żywicy czystą wodą pod dużym ciśnieniem, to te substancje mogą się na złożu kumulować. Z kolei brak końcowego płukania w niektórych sytuacjach prowadzi do słonego posmaku wody po regeneracji, gdyż nie zostały dobrze wypłukane pozostałości solanki.

Biorąc pod uwagę wszystkie argumenty, najkorzystniejsza jest regeneracja przeciwprądowa, ale z dodatkowymi cyklami regeneracyjnymi. Warto więc wybierać zmiękczacze wody z 4-cyklowymi  głowicami up-flow.