Informacje konsumenckie

Strona główna > Informacje konsumenckie

Informacje konsumenckie

Informacje dotyczące reklamacji, odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru

Firma:
LTL Łukasz Tabin
Technika Wody

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą:
UrządGminy Komorniki

Adres przedsiębiorstwa:
ul. Brzoskwiniowa 3A, 62-052 Komorniki

Dane kontaktowe:
Technika Wody, ul. Brzoskwiniowa 3A, 62-052 Komorniki k. Poznania
www.technikawody.pl; info@technikawody.pl; +48 502 50 66 22

Reklamacje:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego przedmiotu, usługi lub Umowy pod adresem e-mail: info@technikawody.pl, w formie telefonicznej lub w pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, krótki opis przedmiotu reklamacji ze wskazaniem i opisem usterki, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację udzielana jest telefonicznie, wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Usterki usuwane są w miejscu pracy zmiękczacza w terminie 14 dni od jej rozpatrzenia.

Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony przez producentów i dystrybutorów oferowanych przez Sprzedającego uzdatniaczy wody do świadczenia usług instalacyjnych i serwisowych dla tych urządzeń.

W razie wątpliwości Kupującego, co do poprawnej pracy zmiękczacza, Sprzedający udziela natychmiastowej pomocy telefonicznie.

Prawo odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@technikawody.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: Technika Wody, ul. Brzoskwiniowa 3A, 62-052 Komorniki.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

LTL Łukasz Tabin
ul. Brzoskwiniowa 3A
62-052 Komorniki
NIP 9251974129

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………….
Zamówienie zostało złożone (np. telefonicznie, na e-mail, osobiście, na Allegro, etc.)………………………………….
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….…
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający ponosi kosztu odesłania towaru do wysokości kosztów odbioru towaru w sposób zaproponowany przez Sprzedającego.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:
Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć zakupionego od niego rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.