Najczęściej występujące bakterie w wodzie studziennej

Wiele gospodarstw domowych nadal podpiętych jest do wody z własnego ujęcia. Aby móc jednak swobodnie i bez obaw o własne zdrowie korzystać z niej, należy pobrać próbkę cieczy i poddać ją badaniom laboratoryjnym. W wodzie tej może znajdować się niestety sporo bakterii, które mogą w negatywny sposób wpływać na zdrowie ludzkie. Jakie są to zatem bakterie? W jaki sposób uchronić się przed nimi? Zachęcamy do lektury.

Bakterie w wodzie

W wodzie studziennej może bytować sporo różnych bakterii. Od niewielkich mikroorganizmów, które nie są zauważalne gołym okiem, po nieco większe organizmy, takie jak na przykład skąposzczet. Jest to rodzaj pierścienicy, który żyje zwykle na dnie zbiorników (studni). Do skąposzczetów można zaliczyć popularną dżdżownicę ziemną. Z tego względu warto zawsze przegotowywać wodę oraz dodatkowo zdecydować się na montaż sprawdzonych lamp UV, które zabijają wszelkie bakterie.

Sporo bakterii bytuje w wysokiej temperaturze wody od mniej więcej 25 stopni Celsjusza do 45 stopni Celsjusza, a także przy pH w granicy od 05 do 8,5. Rozwojowi bakterii służy także zanieczyszczenie zbiornika, czyli obecność kamienia kotłowego, rdzy oraz szlamu.

Jakie bakterie można spotkać w wodzie?

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych bakterii, jakie bytują w wodzie.

  • Legionella – bakterie te wywołują chorobę nazywaną legionellozą, mają zdolność do bardzo szybkiego namnażania się w wodzie. Wnikają do ludzkiego organizmu zwykle podczas brania prysznica lub kąpieli w wannie. Mogą doprowadzić nawet do śmierci. Niestety walka z Legionellą jest dosyć uciążliwa, gdyż bakterie te mają zdolność do tworzenia na ściankach rur warstwy ochronnej, nazywanej filmem biologicznym. Aby ustrzec się przed rozwojem tych bakterii, należy dbać o instalację i temperaturę wody.
  • Bakterie mikroflory jelitowej – w tej grupie bakterii można wyróżnić między innymi krętki z rodzaju Leptospira, które mogą wywoływać żółtaczkę, pałeczki Shigella, które powodują czerwonkę bakteryjną oraz przecinkowce. Te ostatnie odpowiedzialne są za rozwój, np. cholery. W wodzie można spotkać też pałeczki Salmonelli oraz różne pierwotniaki.
  • Paciorkowce kałowe – występują w ludzkich i zwierzęcych odchodach, choć niektóre z nich mogą również znajdować się w materiale roślinnym. Potrafią trwale skazić wodę.
  • Bakterie grupy E.coli – naturalnie znajdują się w zwierzęcym i ludzkim jelicie grubym. Najczęściej skażają wodę studzienną, trafiając tam wskutek kontaktu cieczy z glebą, ściekami, a nawet obumarłymi szczątkami roślin. W grupie tej można wyróżnić bakterie, takie jak: Proteus, popularną Eschericha, Citrobacter czy Enterobacter.

W wodzie studziennej może występować szereg bakterii z różnych grup. Do najpopularniejszych można zaliczyć, między innymi bakterie E.coli (Proteus, Eschericha, Citrobacter czy Enterobacter), które naturalnie znajdują się w zwierzęcym oraz ludzkim jelicie grubym, bakterie mikroflory jelitowej (np. Leptospira, pałeczki Shigella, Salmonelli, przecinkowce, pierwotniaki. Ponadto, bardzo groźne dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego są również bakterie Legionelli. Warto pamiętać, że można jednak skutecznie pozbyć się bakterii z wody studziennej. Wystarczy zamontować nowoczesną lampę UV, która zabija wszelkie mikroorganizmy. Co więcej, korzystając z wody z własnego ujęcia, dobrze jest zakupić i podłączyć również sprawdzony uzdatniacz wody. Dzięki niemu z łatwością można pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń oraz związków odpowiedzialnych, między innymi za twardość cieczy oraz jej żółtą barwę.

Łukasz Tabin