Woda kranowa a ekologia

Woda kranowa stanowi jeden z najbardziej podstawowych i jednocześnie niezbędnych elementów codzienności każdego z nas. Jej dostępność z pozoru wydaje się być tak oczywista, że rzadko kiedy zastanawiamy się nad jej pochodzeniem oraz wpływem jej konsumpcji na środowisko naturalne. Temat ten nabiera szczególnej wagi w kontekście szeroko pojmowanej ekologii, która staje się m.in. przedmiotem międzynarodowych dyskusji. Co warto wiedzieć o wodzie kranowej w kontekście ekologii? Zachęcamy do lektury!

Porównanie śladu węglowego – woda butelkowana a kranowa

Ślad węglowy produktów, które konsumujemy na co dzień, w tym wody butelkowanej i kranowej, stanowi wskaźnik ich wpływu na środowisko, szczególnie w kontekście emisji gazów cieplarnianych. W przypadku wody butelkowanej, ślad węglowy jest kształtowany przede wszystkim przez produkcję opakowań z tworzyw sztucznych, które są wytwarzane z surowców pochodzenia naftowego. Proces ten wymaga użycia znacznej ilości energii, pochodzącej ze źródeł kopalnych. Następnie, proces butelkowania, etykietowania i pakowania wody również zużywa energię, podobnie jak transport gotowego produktu do sklepów i ostatecznie do konsumentów, co generuje dodatkowe emisje spalin.

Woda kranowa jest dostarczana konsumentom głównie przez lokalne systemy wodociągowe. Energia potrzebna do jej uzdatniania i transportu jest znacznie mniejsza, gdyż woda kranowa nie wymaga wykorzystywania opakowań i jest przesyłana bezpośrednio przez sieci wodociągowe.

Uzdatnianie wody kranowej jest ciągłym procesem, jednak ze względu na skalę i centralizację, efektywność energetyczna jest zazwyczaj wyższa niż w przypadku butelkowania. Systemy wodociągowe, pomimo że są energochłonne, często stosują nowoczesne rozwiązania technologiczne, które pozwalają na optymalizację zużycia energii. Proces ten przekłada się na znaczną redukcję ilości śladu węglowego w porównaniu do procesu produkcji wody butelkowanej.

Jakość wody kranowej a zdrowie i ekologia

Niektórzy uważają, że woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do bezpośredniego spożycia, stąd też decydują się na zakup wody butelkowanej. Należy jednak pamiętać, że kupując regularnie dużą liczbę butelek z wodą w znaczący sposób wpływa się na środowisko. Przede wszystkim dlatego, że ma się realny, negatywny wpływ na zintensyfikowane tworzenie się śladu węglowego oraz doprowadza się do namnażania się plastiku.

Woda z kranu jest regularnie oczyszczana przez dostawcę ze wszystkich czynników, które mogłyby potencjalnie zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu. Dlatego pijąc ją bezpośrednio z kranu nie naraża się swojego organizmu na negatywny jej wpływ. Kontrola wody przeznaczonej do spożycia przez człowieka obejmuje zarówno badania fizykochemiczne, jak i mikrobiologiczne, które są przeprowadzane regularnie przez odpowiednie instytucje nadzoru.

Woda z kranu może natomiast zawierać nadmierne stężenie niektórych pierwiastków, w tym wapnia i magnezu, dlatego warto zdecydować się na montaż sprawdzonego zmiękczacza wody. Urządzenie to niweluje twardą wodę oraz zapobiega jej skutkom, czyli szybszemu zarastaniu rur czy też awarii sprzętu AGD. Warto również postawić na skuteczny filtr wody, np. odwróconej osmozy, węglowy czy z jonizatorem. Dzięki temu ewentualne zanieczyszczenia mechaniczne lub też związki organiczne lub nieorganiczne, zostaną usunięte. 

Oszczędzanie wody – prosty krok do ekologicznego stylu życia

Chcąc wspierać ekologię, warto pamiętać, że najprostszym na to sposobem jest oszczędzanie wody. W procesie tym ważne jest podejmowanie świadomych decyzji, dotyczących jej użytkowania w gospodarstwie domowym. Do prostych kroków, które można podjąć, w celu redukcji zużycia wody, należy zaliczyć, np. zamykanie kranu podczas mycia zębów, mycia naczyń czy mydlenia się pod prysznicem. Używanie prysznica zamiast wanny również przyczynia się do znacznego ograniczenia ilości zużywanej wody.

Podsumowanie

Korzystanie z wody kranowej w kontekście ochrony środowiska i ekologii jest dużo bardziej opłacalne. Energia wykorzystywana do procesu uzdatniania i transportowania wody do sieci wodociągowej jest znacznie mniejsza niż np. używana do produkcji opakowań wody butelkowanej. Dlatego ślad węglowy, powstający wskutek tych działań jest znacznie mniejszy. Duże znaczenie dla ochrony środowiska ma także namnażanie plastiku. Kupując nadmiar wody butelkowanej, przyczyniamy się do tego procesu. Stawiając natomiast na picie wody prosto z kranu, zmniejszamy ilość niepotrzebnych tworzyw sztucznych, obecnych wokół nas. Osobom, które nie chcą natomiast pić wody prosto z kranu polecamy montaż sprawdzonego filtra lub zmiękczacza. Dzięki temu można dodatkowo uzdatnić wodę kranową, poprawić jej smak i zapach

Łukasz Tabin